Genkis Cosplay Show er sponseret af den fantastiske cosplay shop, Select Style, der specialiserer i materialer til casting, sculpting og crafting!

Select Style har sponseret præmier fra deres online shop, så vinderne af Cosplay Showets mange kategorier - inklusiv C4 og ICL kvalifikationerne - har noget ekstra at se frem til!

Som en speciel bonus afholder Select Style også en sponseret workshop i løbet af Genki 2019, hvor man kan lære at sculpte sine helt egne ting!

Præmiekategorier og kvalifikationer

Best laugh
Den gruppe/solist, der gav det bedste grin!

Crowd's Favourite
Publikum stemmer på deres favorit!

Best Scenography
Bedste sceneopsætning for et act

Best Performance
Den bedste optræden af en gruppe/solist

Best Likeness
Den gruppe/solist, der bedst ligner karakteren(e), der cosplayes

International Cosplay League
Grupper á 2 har mulighed for at kvalificere sig til ICL, der afholdes til Japan Weekend i Spanien

Cosplay Show regler

Generelt
 • Deltagere er ikke accepterede før deres drejebog (og evt. lydfil) er modtaget og godkendt af Cosplay-holdet. Deltagerne notificeres om deres status per mail.
 • Deltagere må ikke genbruge en optræden allerede brugt i en tidligere national eller international konkurrence. Opdages det at en optræden er brugt før vil det lede til omgående diskvalifikation.
 • Det maksimale antagende deltagende grupper er 20. En venteliste oprettes hvis alle 20 pladser bliver fyldt, hvor det er muligt for potentielle grupper at overtage en plads, hvis en gruppe melder fra.
 • Væsker, ild, og kemikalier er ikke tilladt på scenen.
 • Alle fremmede elementer skal kunne fjernes fra scenen. Dette gælder især konfetti, glitter og andre ting der skal fejes op. Hvis du medbringer ting der skal fejes op (konfetti, glitter, etc.), kontakt venligst cosplay-holdet på forhånd.
Specifikt for grupper
 • Grupper må bestå af op til 5 medlemmere.
 • Hvis det er nødvendigt med en større gruppe, så kontakt cosplay-holdet for at få tilladelse.
 • En optræden må ikke vare længere end 3 minuter (180 sekunder).
 • Større grupper (5+) har lov til at bruge op til 5 minutter, men skal anmode om tilladelse først.
Specifikt for solooptræden
 • En optræden må ikke være længere end 2 minutter (120 sekunder).
Lyd
 • Selvom vi anbefaler at grupper optager deres lyd på forhånd, så tilbyder vi mikrofoner og headsets, skulle man ønske at lave en live-optræden. Hvis du har behov for mikrofoner, så specificer hvor mange sammen med tilmeldingen.
 • Al optaget lyd skal være i .mp3 format og skal indsendes som en enkelt fil i tilmeldingen. Når man først har sendt filen ind kan den ikke ændres, så hver sikker på den er som den skal være.
Video
 • Det er muligt for både grupper og solister at indsende videoer der kan afspilles under deres optræden. Bemærk dog at dette ikke er obligatorisk.
 • Videoens længde må ikke få gruppen/solisten til at overskride deres maksimale scenetid, dvs. 3 minutter of grupper og 2 minutter for solister.
 • Videoer skal indsendes i .mov eller .mp4 for at kunne afspilles. Vi accepterer kun én video per gruppe/solist.
 • Alle grupper skal indsende en drejebog sammen med deres tilmelding for at kunne få en plads i Cosplay Showet.
 • Alle drejebøger skal indeholde sekundspecificering.
 • Drejebøger skal laves ud fra Genkis skabelon.
Generelt
 • Det er tilladt at optræde med både købte og hjemmelavede kostumer.
 • Det er tilladt for medlemmer af samme gruppe at cosplaye karakterer fra forskellige serier.
 • Referencebilleder, der viser så meget som muligt af karaktererne der cosplayes, skal vedhæftes tilmeldingen til showet.
 • Eftersom vi har yngre folk blandt publikum, så beder vi vores deltagere vælge deres kostumer med omhu. Hvis du er i tvivl om hvor grænsen går i relation til at vise hud eller andet, så kontakt venligst vores cosplay hold via vores kontaktformular.
 • Hvis du bruger sceneelementer, så vær venligst opmærksom på at sceneelementet skal være flytbart, så den nemt kan sættes på og tages af scenen.
 • Det vil ikke være muligt at slutte strøm til elektriske apparater på scenen. Sceneelementer der bruger strøm skal derfor være batteridrevne.
 • En sceneskitse, lavet på computer, over placering af sceneprops, skal indsendes sammen med tilmeldingen.
Kostumeregler
 • Deltagere må deltage i officielle designs af karakterer fra anime, manga, videospil, TV-serier, film eller tegnefilm. Dette inkluderer også artbooks og mere.
 • Deltagere må principielt ikke deltage i kostumer af eget design eller fan-art inspirerede kostumer. Hvis du ønsker at deltage i noget der ikke er officielt, så kontakt venligst cosplay-holdet på forhånd, som vil vurdere om designet kan tillades.
 • Deltagere må ikke deltage i kostumer der før har vundet en optræden til andre nationale og internationale konkurrencer. Opdages det, at et prisvindende kostume er blevet genbrugt, vil det lede til omgående diskvalifikation.
 • Deltagere må ikke benytte samme kostume til både craftsmanship og cosplay showet.
Props
 • Dansk våbenlov er altid gældende.
 • Props der bringes op på scenen må ikke være lavet af metal.
 • Props der bringes op på scenen må ikke være skarpe eller til fare for andre
 • Props der bringes op på scenen må ikke være længere end 3 meter. Hvis prop'en er længere en specificeret, så kontakt venligst cosplay-holdet for at få det godkendt.
 • Props må maksimalt veje omkring 10 kg.
 • Ved at deltage i Genki Cosplay Showet, er det muligt at være en del af International Cosplay League (ICL) udvælgelsen.
 • ICL er en konkurrence for 2-mands grupper og finder sted hver sommer ved Japan Weekend Madrid i Spanien.
 • Deltagerne for ICL-kvalifikationen skal have dansk statsborgerskab.
 • Deltagerne skal være mindst 18 år gamle når ICL finder sted.
 • Deltagerne for ICL-kvalifikationen skal være en 2-mands gruppe og karakterene skal være fra samme serie.
 • Kostumerne for både ICL-kvalifikationerne og finalen skal være lavet selv.
 • ICL er dømt 60% på optræden og 40% på craft - for bedre at kunne bedømme craftet, skal alle ICL-deltagere dukke op til pre-judging iført deres cosplay.
  • Det er også påkrævet, at deltagere indsender 2-6 Work-In-Progress billeder af deres cosplay der bliver lavet.
  • WIP er ikke påkrævet for at melde sig til kvalifikationen, men skal indsendes til Genki senest 1 måned før Genki afholdes.
 • For mere information, se dette dokument
 • Der vælges kun én gruppe for at repræsentere Danmark til ICL.
 • Eftersom ICL er så kort tid efter Genki, er det tilladt at genbruge størstedelen af sit act.
 • Det er ikke påkrævet at deltagere har dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i Danmark for at kunne deltage i cosplay showet, medmindre man deltager i ICL-kvalifikationerne.
 • Deltagere under 18 år skal have skriftlig godkendelse fra en forældre eller værge, hvilket kan gøres per mail.
 • Alle deltager skal have mindst et medlem fra gruppen til stede under briefingen om fredagen til Genki, ellers vil gruppen blive diskvalificeret.

Cosplay Show tilmelding


OBS! Brug venligst denne skabelon til storyboard

Tilmelding

Fill out my online form.

Scroll Up